Wat is er veranderd in 2023?

Het prijsplafond voor energiekosten
Ter compensatie van de stijging van de energiekosten is er het prijsplafond. Huishoudens gaan voor het ‘basisverbruik’ € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m3 gas betalen (inclusief energiebelasting en BTW). Voor stroom betreft dit basisverbruik 2.900 kWh per jaar en voor gas is dit basisverbruik 1.200 m3 per jaar. Voor gebruik boven dit basisverbruik betalen huishoudens de nu geldende tarieven. Als deze tarieven lager liggen dan deze maximumprijzen, betaalt men dit lagere tarief voor de looptijd van het energiecontract.

De startersvrijstelling
De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling is verhoogd van €400.000 naar €440.000. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen bij een koopsom tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting bij de aankoop een woning.

Afschaffing jubelton
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) is verlaagd tot € 28.947 en wordt per 1 januari 2024 volledig afschaft.
In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) gelijk gesteld met het vrij te besteden schenkingsbedrag van 2023 (€ 28.947). Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide vrijstellingen benutten kan dus niet. Omdat deze bedragen in 2023 zijn gelijkgesteld is dit onderscheid in de praktijk niet meer van belang, en kunnen ouders in 2023 dus in het totaal voor € 28.947 aan een kind schenken.

Maximale huurprijsverhoging in de vrije sector
De Eerste Kamer heeft op woensdag 20 december 2022 ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector voor woningen maximeert. Waar voorheen de inflatie bepalend was voor de maximale huurprijsstijging, is voor 2023 de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging. Hierdoor is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector voor woningen vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders van woonruimte in de vrije sector beter beschermen tegen de torenhoge inflatie.

Algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 10,4%
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is verhoogd van 8% naar 10,4%. Het verlaagde tarief van 2% voor de verkrijging van woningen door particulieren die voldoen aan het hoofdverblijfcriterium blijft ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor het tarief van 0% bij de startersvrijstelling. Verkrijgt men een woning welke niet als hoofdverblijf dient, dan wordt deze verkrijging per 1 januari 2023 belast tegen 10,4 %. Dit tarief geldt ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.