De huizenprijzen blijven in 2022 stijgen. De afgelopen maanden hebben verschillende economische bureaus hun verwachting gegeven:

  • Rabobank verwacht een huizenprijsstijging in 2022 van 11,5%.
  • ABN AMRO verwacht een prijsstijging van 12,5%. Eerder ging de bank nog uit van 10%.
  • ING verwacht een prijsstijging van 9,9%

Met deze percentages zouden we gewoonlijk niet van ‘afkoeling’ spreken. We hebben echter een uitzonderlijk jaar op de huizenmarkt achter ons. In 2021 steeg de gemiddelde huizenprijs met bijna 15%. Daarmee vergeleken kunnen we dus stellen dat de huizenprijzen in 2022 naar verwachting iets minder hard stijgen. De afvlakking van de huizenprijsstijging in 2022 heeft deels te maken met betaalbaarheid.

De Nederlandse huizenmarkt is al krap. Wanneer ook de doorstroming van huizenbezitters naar een duurdere woning stopt, wordt het aanbod nog beperkter. En door corona krijgt de economie een klap te verduren en de hieruit voortvloeiende toegenomen onzekerheid en het verlies van inkomen kunnen redenen zijn om de aankoop van een huis uit te stellen.
Als meer potentiële kopers afhaken, kan dit een verdere afvlakking van de huizenprijzen in 2022 zorgen.

Potentiële kopers kunnen momenteel kiezen uit 1,4 huizen, blijkt uit de krapte-indicator van NVM.

De feiten:

Het totale woningaanbod in de gemeente Amsterdam bedroeg aan het einde van het vierde kwartaal van 2021 979 woningen. 84% van dit aanbod bestaat uit appartementen. T.o.v. van het vierde kwartaal 2020 is het aanbod met 38% gedaald en vergeleken met het derde kwartaal van 2021 met 8%.

De vraagprijs van een woning (mediaan) is met 8% gedaald naar € 607.900,-  t.o.v. het derde kwartaal van 2021.

Gemiddeld staan woningen 24 dagen te koop (verkooptijd). Dit is extreem kort, maar wel gelijk aan de looptijd van het derde kwartaal van 2021.

Amsterdam en haar stadsdelen

In nagenoeg alle stadsdelen zien we een daling van het aanbod. De sterkste dalingen t.o.v. een kwartaal eerder, zijn in Nieuw-West (-22%) en Zuid (-28%). Alleen in stadsdeel Centrum bleef het aanbod gelijk. Het meeste aanbod zien we terug in stadsdeel Zuid: 22% van het totale aanbod in de gemeente Amsterdam staat hier te koop. Het aanbod bestaat voornamelijk (59%) uit appartementen gebouwd voor 1945.

Op stadsdeelniveau zien we duidelijke verschillen in de ontwikkeling van de vraagprijs. In stadsdeel Centrum daalde deze met -11% en in stadsdeel West met -5% terwijl in stadsdeel Zuidoost de vraagprijs met 10% is gestegen t.o.v. het derde kwartaal van 2021. De vraagprijs van de woningen in stadsdeel Centrum in Q3 waren nog met 11% gestegen t.o.v. Q2 2021. De verschillen in verkooptijd zijn klein, van 27 dagen in stadsdeel Centrum tot 23 dagen in stadsdeel West.

Tip! Bereken hier wat jouw huis waard is.

Wat is mijn huis waard